Gebitsprothese (kunstgebit)

Wie geen eigen tanden en kiezen meer heeft, komt in aanmerking voor een gebitsprothese. We spreken dan van een volledige gebitsprothese, ofwel kunstgebit.
Het vervaardigen van de volledige gebitsprothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen.

  • 1e afspraak: Intakegesprek en eerste afdrukken.
  • 2e afspraak: Definitieve afdrukken.
  • 3e afspraak: Beetbepaling. Bepaling van de kleur, vorm en stand van de tanden en kiezen met u.
  • 4e afspraak: Passen van de wasprothese.
  • 5e afspraak: Plaatsen van de volledige gebitsprothese.
  • 6e afspraak: Nacontrole.